Menü Kapat

ANKET YÖNETİMİ

Anket Yönetimi

Sosyal Araştırmalar

Atölye Shiraz araştırma; kamu hizmetleri, Siyasal eğilim ve beklentiler, Sosyal sorumluluk ve sosyal politika, Kurumsal itibar konularında; hükümet kuruluşlarına, yerel yönetimlere, uluslararası kuruluşlara, sivil toplum kurulu
şlarına, ulusal ve uluslararası vakıflara ve özel şirketlere araştırma ve danışmanlık hizmeti sunmaktadır.

Küresel etkileri de göz ardı etmeksizin ülkemizde toplumsal hayata dair gerçekliklerin, olayların, olguların,  kurumların ve aktörlerin birbirleriyle nasıl bir etkileşim içinde olduklarını, bu etkileşimlerin kurulma, sürdürülme ve yeniden üretilme biçimlerini sosyal araştırmalar aracılığıyla ortaya koymaktadır.

 

HYDRA’nın sosyal araştırmaları, yürütülen çalışmanın gerektiği en uygun örneklem üzerinden, en uygun yöntem ve teknikleri kullanabilen sosyal bilimciler tarafından yürütülmekte ve elde edilen sonuçlar yorumlanarak, gerektiğinde topluma dönük politika ve stratejilerin belirlenmesine de ışık tutmaktadır.

Araştırma yöntemlerindeki metodolojik hassasiyeti çok önemseyerek, sadece toplumsal gerçeğin ortaya çıkartılması tek amacımızdır. Hedefimiz stratejileriniz için en güvenilir sosyolojik verileri sunmaktır.

– Sosyal Doku Araştırmaları
– Sosyal Değişim Araştırmaları
– Sosyokültürel Değişim Araştırmaları
– Sosyoekonomik Değişim Araştırmaları
– Sosyal Sınıflar Araştırmaları
– Sosyokültürel Gruplar Araştırmaları
– Sosyoekonomik Gruplar Araştırmaları
– Sosyal Değerler Araştırmaları
– Sosyal Kurumlar Araştırmaları
– Göç ve Yerleşim Araştırmaları
– Sosyal Hareketlilik Araştırmaları
– Toplumsal Eğilim Araştırmaları
– Tutum ve Davranış Araştırmaları

Anket Yönetimi

Pazar ve Piyasa Araştırmaları

Atölye Shiraz araştırma; işletmelere yönelik ürün, marka, imaj ve pazar payı araştırmaları yapmaktadır. Bu araştırmalarda bilimsel araştırma teknikleri projenin niteliğine göre uygulanmaktadır. Firmaların taleplerine göre; ürün, marka, itibar ve müşteri memnuniyeti araştırmalarının yanı sıra, genel olarak Türk toplumunun, alışveriş, tasarruf, tüketim, tatil yapma, eğlenme ve spor alışkanlıklarını da değerlendirmektedir.

Bu çerçevede Atölye Shiraz, pazarda yer almak isteyenlerden pazar lideri olmak isteyenlere kadar geniş bir yelpazedeki müşterilerinin yatırım öncesi araştırmalarla yatırımlarına yön vermekte, pazar paylarını ölçmekte, kurumsal itibarlarını araştırmakta, benchmarking(kıyaslama) çalışmalarıyla rakiplerine göre nerede olduklarını tespit etmekte, müşterilerinin memnuniyetlerini ölçerek gerçek patronlarının tatmin seviyelerini belirlemektedir.

– Kurumsal İtibar Araştırmaları
– Benchmarking Araştırmaları
– Gölge Müşteri Araştırmaları
– Ürün ya da Marka Testleri

Ürünlere yönelik piyasaların özelliklerinin analizi
Ürün tercihinde ve artışında tüketici alışkanlıkları
Talep edilen ürün özellikleri,
Satış tahminleri
– İmaj Araştırmaları
– Kullanım Alışkanlıkları Araştırmaları
– Müşteri Profili Araştırması

Müşteri profilinde eğilimler veya olası değişiklikler
– Medikal Araştırmalar
– Sektör Analizleri

Piyasa Hacmi
Piyasa Segmentleri(bölümleri)
Piyasa Payı
Piyasadaki ürünlere yönelik piyasa potansiyelinin analizi ve yeni ürünler için talep tahminleri
Piyasa trendlerinin (gelişimi/eğilimi) analizi,
Piyasaların özelliklerinin analizi
Piyasa, kolaylıklar ve rekabet trendleri
– Yatırım Öncesi Pazar Araştırmaları
– Satınalma Davranışları Araştırmaları
– Dağıtım Kanalı Etkinliği Ölçüm Araştırmaları
– Müşteri Memnuniyeti Ölçüm Araştırmaları
– Çalışan Memnuniyeti Araştırmaları

Anket Yönetimi

Siyasi Araştırmalar

Atölye Shiraz araştırma; siyaset dünyasında sağlıklı gözlem yapmak, geleceğe yönelik önerilerde bulunmak veya başarı yakalamak
için eksikleri ve yapılması gerekenleri tespit etmek amacıyla Türkiye’de siyasetin genel durumu, gelecekle ilgili beklentiler, seçmen tercihlerinde meydana gelen değişimlerin izlenmesi, iktidar ve muhalefet partilerinin performansları, partilerin en son oy oranları gibi konularda araştırmalar yapar.

Siyasi pazarda rekabet eden siyasi partiler, milletvekili adayları, belediye başkan adayları vb. adaylık sürecindeki kişiler, medya kuruluşları (gazete, televizyon ve radyo istasyonları), Devlet kurumları, yerli ya da yabancı sivil toplum kuruluşları ve üniversiteler siyasi araştırma müşterilerimizdir.
– Yerel Yönetim Hizmetleri Araştırmaları
– Seçmen Davranışları Araştırmaları
– Siyasi Parti İmaj Araştırmaları
– Lider Popülaritesi Araştırmaları
– Seçmen Psikolojisi Araştırmaları
– Siyasi Söylem Analizi Araştırmaları
– Aday Araştırmaları
– Gündem Araştırmaları
– Sosyopolitik Değişim Araştırmaları
– Siyasal İtibar Araştırmaları
×

Atölye Shiraz

Her Konuda Bizimle İletişime Geçebilirsiniz bilgi@atolyeshiraz.com

× Whatsapp Destek